År 2012 började kommunen med återvinning av glas i gröna iglos, emballage och plast och plåt i gula konteiners, och papper i blå konteiners. Man har dessutom samlat in 9 ton papper från 11 skolor och de kommunala verksamheterna, vilket hela tiden har ökat. Det är bra för miljön med återvinning. Det tjänar alla på, berättar Carlos Ferron.