Det var mycket folk som följde Borgmästaren när hon tände julbelysningen i Centrum och i år hade man satsat på LED-lampor som är mer energisnåla. La Herradura har en röd gran och på Plaza Madrid står som vanligt en vit gran.
Se ännu mera på: http://almunecar.ideal.es/galerias/galeria.php?galeria=2013-12-06-iluminacion-navidad-almunecar

Foto: Juan Manuel de Haro. Ayuntamiento