Ca 450 människor hade samlats i den vackert upplysta Majueloparken för att se de ryska dansarna, som åter igen visade sina färdigheter.Foto: Juan Manuel de Haro. Ayuntamiento