Vår borgmästare Trinidad Herrera Lorente ser hela tiden till att förbättra säkerheten för oss boende och turister. Nu senast hade man fingerat en olycka i en bar, med brand och skadade. Bland annat fick vi se ett flygplan som samlar upp havsvatten, i farten, för att släcka bränder. Mycket intressant.Foto: Ayuntamiento

Dessutom har kommunen köpt in 5.000 askkoppar i plast, för att dela ut till rökare så att de slipper att trycka ner fimpen i sanden. I Skandinavien har vi talesättet att det som göms i snö, kommer upp i tö. Här heter det att, det som göms i sand, kommer upp ibland.Foto: Juan Manuel de Haro, Ayuntamiento