För att ytterligare förbättra strändernas kvalitet har det monterats upp fler handikappsvänliga duschar och soltak. Foto: Juan Manuel de Haro, Ayuntamiento