För 6:e året med de grekisk-latinska teatrarna, öppnades igår det första stycket ”Epidico de Plauto” och det är en speciell känsla att sitta utomhus och se teater.Sedan följde ”La odisea de Homero” och sist ”Ifigenia de Europides”
Foto:Juan Manuel de Haro. Ayuntamiento